Translate

Libellés

dimanche 23 octobre 2016

Cõi Thiên Thai, show ảnh quà của thiên nhiên, ai đã đến những nơi này một lần là đã tìm được thiên đàng hạ giới.
Kính gửi quý anh chị show hình do chị Cathy sưu tầm thật đẹp hơn 60 tấm được lưu lại với tiêu đề và bản nhạc Ru 2 của Nguyên Hà.

Hy vọng những hình ảnh này sẽ đưa quý anh chị được ngắm cảnh thiên đàng nơi hạ giới.

Caroline Thanh Hương. photo Diapositive1.jpg photo Diapositive2.jpg
 photo Diapositive11.jpg photo Diapositive3.jpg


 photo Diapositive4.jpg


 photo Diapositive5.jpg


 photo Diapositive6.jpg photo Diapositive38.jpg

 photo Diapositive7.jpg photo Diapositive8.jpg photo Diapositive9.jpg photo Diapositive10.jpg


 photo Diapositive13.jpg
 photo Diapositive12.jpg

 photo Diapositive15.jpg photo Diapositive39.jpg photo Diapositive14.jpg
  photo Diapositive17.jpg photo Diapositive16.jpg ooo
ooo

 photo Diapositive18.jpg


 photo Diapositive20.jpg photo Diapositive19.jpg
 photo Diapositive21.jpg ooo
  photo Diapositive22.jpg


 photo Diapositive23.jpg
 photo Diapositive24.jpg

 photo Diapositive25.jpg
 photo Diapositive26.jpg

 photo Diapositive28.jpg oo

 photo Diapositive27.jpg

  photo Diapositive29.jpg
 photo Diapositive30.jpg
 photo Diapositive32.jpg
 photo Diapositive31.jpg photo Diapositive34.jpg

 photo Diapositive33.jpg  photo Diapositive35.jpg


 photo Diapositive36.jpg photo Diapositive37.jpg  photo Diapositive40.jpg
 photo Diapositive41.jpg

 photo Diapositive42.jpg  photo Diapositive43.jpg

 photo Diapositive45.jpg photo Diapositive44.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire