Translate

Libellés

samedi 1 octobre 2016

Groupe Hương Xuân giới thiệu thơ bạn hữu với chủ Đề Hoàng Hạc Lâu.

Tiếp theo bài đã post trước đây khá lâu, trong chương trình văn chương, tôi xin lưu lại đây những bài thơ cũ, mới  cùng chủ đề Hoang Hạc Lâu  này.
 
Caroline Thanh Hương
 photo hoanghac.jpg
 
Nhấn vào đường dẫn bên dưới đây để đọc bài đã post trước đây
 
 
Trước hết là bài gửi của giáo sư Phạm Khắc Trí.
 
Thân gửi Hoàng Hạc Lâu Văn Địch của Lý Bạch để chia sẻ với mọi người , tiếng sáo ngọc nghe được sáng nay , thổi từ lầu Hoàng Hạc ngày nào. Cầu chúc an lành. PKT 04/25/2014

Hoàng Hạc Lâu Văn ĐịchLý Bạch (701 - 762)
Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa
Tây vọng Trường An bất kiến gia
Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch
Giang Thành ngũ nguyệt lạc mai hoa
Dịch Xuôi : Nghe Sáo Ở Lầu Hoàng HạcPKT 04/25/2014
Làm quan bị giáng đầy đi Trường Sa
Dõi nhìn về phía tây Trường An không thấy nhà đâu cả
Nghe tiếng sáo ngọc thổi ở trong lầu Hoàng Hạc
Tưởng như nghe tiếng hoa mai nở vào tháng 5 rụng ở Giang Thành 
Chú Thích :
(1) Bài Hoàng Hạc Lâu Văn Địch còn có tựa đề là Đề Bắc Tạ Bi (Đề Bia Bắc Tạ) hay còn có một tưa đề khác nữa là Dữ Sử Lang Trung Ẩm Thính Hoàng Hạc Lâu Thượng Xuy Địch (Cùng Sử Lang Trung Uống Rượu Nghe Sáo Thổi Trên Lầu Hoàng Hạc ).
(2) Lầu Hoàng Hạc , trên ghềnh đá Hoàng Hộc , bên dòng Trường Giang , phía tây nam huyện Vũ Xương , tỉnh Hồ Bắc. Tương truyền, xưa có một người tiên cỡi con hạc vàng từ nơi này bay đi mất. Nay là một danh thắng, nổi tiếng qua bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu,đời Đường. Thi Tiên Lý Bạch ,một lần đến thăm , sau khi đọc bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu , đã viết : "Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc/ Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu" (Trước mặt có cảnh nói không được / Thôi Hiệu đã làm bài thơ ở trên lầu rồi ).
(3) Giang Thành thuộc tỉnh Giang Tô. Vùng có hoa mai nở muộn vào tháng 5. Có một đôi câu đối (khuyết danh) về lầu Hoàng Hạc : "Hà thời hoàng hạc trùng lai,thả cộng đảo kim tôn , kiêu châu chử thiên niên mậu thảo / Đản kiến bạch vân phi khứ , dữ thùy xuy ngọc địch , lạc giang thành ngũ nguyệt mai hoa ". Dịch xuôi : "Không biết ngày nào hạc vàng trở lại , với bạn chén vàng ,đổ rượu tưới cỏ xanh ngàn năm trên cồn vắng / Chỉ thấy lúc này mây trắng bay đi , cùng ai sáo ngọc , thổi rụng mai nở vào tháng 5 ở Giang Thành ".
(4) Lạc Mai Hoa  còn là tên một khúc nhạc sáo , âm điệu thê thiết ,gợi nỗi nhớ nhà.
(5) Trường Sa , nơi Giả Nghị đời nhà Hán bị lưu đầy , nay thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.
(6) Trường An , kinh đô nhà Đường , nay thuộc huyện Trường An , tỉnh Thiểm Tây.
Nghe Sáo Ở Lầu Hoàng HạcPKT 04/25/2014
Chút thân biếm đọa nỗi Trường Sa ,
Dõi hướng Trường An chẳng thấy nhà.
Hoàng Hạc, lầu xưa nghe sáo ngọc,
Giang Thành,  mai muộn rụng sông hoa .
Lời Thêm : "Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch / Giang Thành ngũ nguyệt lạc mai hoa". Tiếng sáo ngọc thổi ở trong lầu Hoàng Hạc "làm rụng" hoa mai nở muộn vào tháng 5 ở Giang Thành. Khoảng 100 năm sau , Hứa Hồn (-844-) trong bài Tảo Thu (Thu Sớm) cũng có 2 câu : " Hoài Nam nhất diệp lạc / Tự giác Động Đình ba". Một chiếc lá rụng ở Hoài Nam "cùng lúc cảm thông" khiến hồ Động Đình gợn sóng . Có sự liên hệ nào chăng giữa tiếng sáo thổi và hoa mai rụng , giữa chiếc lá rụng và làn sóng gợn? Có hay không một khoảng cách giữa 2 nơi , và khoảng cách giữa  xưa với nay ?  Lẩm cẩm rồi còn hỏi làm gì nhỉ ? Chút thân biếm đọa nỗi đường xa / Dõi bóng chiều hôm chẳng thấy nhà / Tiếng sáo u buồn trên gác vắng / Nghe chừng mai rụng tháng ngày qua... PKT 04/25/2014
 
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com
 
Cuối tuần , một bài trong Mây Tần để đọc cho vui. Thân kính ,

Tri Khac Pham Phamid@msn.com
 photo hoanghaclau2.jpg
Mối cảm hoài của nhà thơ , trên lầu Hoàng Hạc , một chiều , đất khách.PKT 08/20/2010
 
Hoàng Hạc Lâu
Thôi Hiệu (?- 756)

 
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư hoàng hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu 
 
Dịch Nghĩa : Lầu Hạc Vàng
 
Người xưa đã cỡi hạc vàng đi mất
Chốn này giờ chỉ còn trơ lại lầu hạc vàng 
Hạc vàng một đi không trở lại nữa
Mây trắng ngàn năm vẫn lững lờ trôi
(Kìa bến) Hán Dương , bóng cây lồ lộ trên dòng nước lặng 
(Nọ cồn) Anh Vũ , cỏ hương xanh ngát ngút ngàn
Chiều xuống , quê nhà nơi đâu nhỉ
Khói sóng trên sông khiến ai buồn
 
Chú Thích : 
(1) Lầu Hoàng Hạc ớ bên bờ sông Dương Tử (Trường Giang), thuộc huyện Vũ Xương , tỉnh Hồ Bắc.
(2) Tích nhân = Người xưa. Tương truyền Vương Tử An, tu thành tiên, cỡi hạc vàng bay đi mất, từ lầu Hoàng Hạc.

Hoàng Hạc Lâu
PKT 8/2010

 
Xưa Hạc chở Tiên về cõi Thơ ,
Lầu không bỏ lại nỗi bơ vơ.
Hạc vàng một thuở đâu biền biệt ,
Mây trắng ngàn năm vẫn lững lờ.
Lóng lánh Hán Dương cây rỡn nắng ,
Ngút ngàn Anh Vũ cỏ khoe tơ.
Chiều rồi , quê cũ phương nào nhỉ ,
Khói sóng trên sông luống thẫn thờ.   

 
Hạc Đâu Về Nữa
PKT 08/2010
 
Xưa Tiên cỡi hạc lên trời ,
Lầu thơ bỏ lại bên đời bơ vơ.
Hạc đâu về nữa mà chờ ,
Ngàn năm mây trắng lững lờ trôi ngang.
Hán Dương một dải nắng vàng ,
Cỏ hương Anh Vũ ngút ngàn xanh lơ.
Trời chiều ,đất khách ngẩn ngơ ,
Đầu sông, khói sóng vật vờ về đâu.
 
Tri Khac Pham Phamid@msn.com
 
 photo 444534-288_1422074942.jpg
Bài  post ngày 17/08/2010
Đang ngồi lẩm nhẩm "Hạc đâu về nữa " thì nhận được tin bạn từ xa sẽ qua chơi vào cuối tháng 8 này. "Cao hứng", gửi đi , mong chia sẻ được phần nào mối cảm hoài của nhà thơ , trên lầu Hoàng Hạc , một chiều xưa ,nơi đất khách.PKT 08/17/2010
 
Hoàng Hạc Lâu
Thôi Hiệu (?- 756)

 
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư hoàng hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu 
 
Dịch Nghĩa : Lầu Hạc Vàng
 
Người xưa đã cỡi hạc vàng đi mất
Chốn này giờ chỉ còn trơ lại lầu không
Hạc vàng một đi không trở lại nữa
Mây trắng ngàn năm vẫn lững lờ trôi
(Kìa bến) Hán Dương , bóng cây lồ lộ trên dòng nước lặng 
(Nọ cồn) Anh Vũ , cỏ hương xanh ngát ngút ngàn
Chiều xuống , quê nhà nơi đâu nhỉ
Khói sóng trên sông khiến ai buồn
 
Chú Thích : 
(1) Lầu Hoàng Hạc ớ bên bờ sông Dương Tử (Trường Giang), thuộc huyện Vũ Xương , tỉnh Hồ Bắc.
(2) Tích nhân = Người xưa. Tương truyền Vương Tử An, tu thành tiên, từ lầu Hoàng Hạc, cỡi hạc vàng bay đi mất.
 
Hạc Đâu Về Nữa
PKT 08/2010
 
Xưa Tiên cỡi hạc lên trời ,
Lầu thơ bỏ lại bên đời bơ vơ.
Hạc đâu về nữa mà chờ ,
Ngàn năm mây trắng lững lờ trôi ngang.
Hán Dương một dải nắng vàng ,
Cỏ hương Anh Vũ ngút ngàn xanh lơ.
Trời chiều ,đất khách ngẩn ngơ ,
Đầu sông, khói sóng vật vờ về đâu.
 
Tri Khac Pham Phamid@msn.com
 
 photo 801-vuhan9.jpg
 
Tiếp theo là bài của anh Mùi Quý Bồng.
 

 
Mời các anh chị đọc bài viết về Lầu Hoàng Hạc (attached file).
Không biết chữ Hán, nhưng cũng cố dựa theo bản dịch nghĩa để gửi đến các anh chị bản phỏng dịch dưới đây:
 
 
 
HOÀNG HẠC LÂU
 
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
 
Tĩnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phìơng thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ lương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
 
THÔI HIỆU
 
Bản Dịch Nghĩa
 
Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi rồi
Lầu hạc vàng còn trơ lại đây
Hạc vàng một khi đã bay đi không trở lại nữa
Mây trắng nghìn thu lởn vởn hoài
Mặt sông lúc trời lạnh phản chiếu cây cối Hàn Dương rõ mồn một
Cỏ thơm trên bãi Anh Vũ mơn mởn xanh tươi
Trời tối rồi đâu là quê hương mình
Trên sông khói toả, sóng gợn khiến người sinh buồn.
 
 
LẦU HOÀNG HẠC
 
Hạc vàng ai đã cưỡi bay đi,
Lầu vắng nằm trơ biết nói gì?
Thôi thế hạc đi không trở lại,
Mà sao mây trắng vẫn bay chi?
Hàn Dương sông lạnh cây hằn bóng,
Anh Vũ bờ xa cỏ rậm rì.
Chiều xuống quê hương còn tít tắp,
Trên sông khói sóng dạ sầu bi!
 
MÙI QÚY BỒNG
01/28/2011
 
 photo 426508924_183ee62d23_b1.jpg
 
 

Bài thơ của anh Đỗ Quý Bái gửi
 
Chị Thanh Hương  mến ,
Chuyển ngữ chị coi ,dịch thử chơi
Chứ không phóng tác tựa người đời
Chữ cùn ý nhụt đừng cười nhé
Lão hóa chậm sinh cũng đủ lời

LẦU HOÀNG HẠC

Người xưa cưỡi hạc vàng đi mất .
Lầu hạc vàng còn đó đứng trơ
Một tếch hạc vàng nào trở lại
Ngàn năm mây trắng luôn lững lờ
Hán Dương  sông lặng  cây đầm  đậm
Anh Vũ cỏ thơm  bãi  phất phơ
Trời tối quê nhà đâu chẳng thấy
Nhìn sông khói sóng khách bơ phờ

LTĐQB ( Ma Nữ )
 
 photo ed82702c-1d63-461d-8209-d76f9ef66fd3.jpg
 
Tiếp theo thơ của anh Đỗ Quý Bái là thơ của anh Trần Trọng Thiện gửi
 
 AI  NHỚ " LẦU HOÀNG HẠC "   ?
 
         AI  THƯƠNG " CHÙA  LIÊN  TRÌ "    ?   CHÙA  LIÊN  TRÌ

Cửa Phật " Liên Trì " vừa đổ mất
Gạch vôi hằng đống vẫn nằm trơ
Nhưng hồn giáo hội luôn còn lại
Chẳng để tâm tư phải hững hờ
Càng triệt, càng tô tình thắm đậm
Vô thần sẽ đến lúc phất phơ
Đạo giáo đưa người về an lạc
Cọng Sản tam vô ắt nhọc phờ


       Trần Trọng Thiện 
 
 photo dangkimlangphuonghoangdai.jpg
 
và cuối cùng là sự đóng góp của anh Tha Nhân
 
Thưa Cô Thanh Hương cùng quí vị,
Tiếp theo Anh ĐQB, Tha Nhân cũng có bài thơ cũ phỏng dịch bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, Xin góp vui cùng quí vị. Có gì sơ xuất xin miễn chấp

LẦU HÒANG HẠC (Thể thơ Đường)
Xưa người cưỡi hạc biệt về mô
Để lại Hạc Lầu đứng ngẩn ngơ
Cánh Hạc ngàn đi không trở lại
Vầng mây trăm lượn mãi bơ vơ
Hán Dương nắng chiếu hàng cây ngóng
Anh Vũ sương giăng lớp cỏ mơ
Chiều xuống xa quê tràn nỗi nhớ
Mặt sông khói phủ ngập mong chờ
Tha Nhân
LẦU HOÀNG HẠC (Thể Lục bát)
Hạc Vàng bay tít tầng mây
Hạc đi để lại lầu này bơ vơ
Hạc bay biệt tích giang hồ
Ngàn năm mây trắng ngẩn ngơ nỗi sầu
Hán Dương sông lạnh bấy lâu
Cỏ kia Anh Vũ một màu tang thương
Chiều hôm nặng nhớ Quê Hương
Mặt sông khói phủ vấn vương mối sầu.
Tha Nhân
Phỏng dịch   

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire