Translate

Libellés

samedi 19 novembre 2016

Đỗ Quý Bái giới thiệu thơ xướng họa với bạn bạn hữu với chủ đề Trằn Trọc.


 Nhạc phẩm Tôi Với Trời Bơ Vơ

"Đêm có tiếng thở dài
Đêm có tiếng ngậm ngùi..."

Đúng vậy, có bao nhiêu người yên giấc nồng, khi họ không có nỗi niềm suy tư?

Tại sao có người cần suy tư và tại sao có người suy tư đến mất ngủ?

Câu hoỉ đó được gửi đến những thi sĩ Đỗ Quý Bái và bạn hữu của anh khi họ gửi đến tôi những bài thơ với chủ đề Trằn Trọc.

Cám ơn tất cả các thi sĩ có mặt trong thơ xướng họa của anh Đỗ Quý Bái.

Caroline Thanh Hương
Chị Thanh Hương ơi ,
Trong bài thơ gửi bạn của Nữ Sĩ Ngân Giang gửi bạn thời danh
Có hai câu mà nhiều thi nhân tâm đắc

Thơ không kẻ họa ,đàn long phím ,
Cờ chẳng ai mời, vẽ cạn sơn .
Chỉ có hai dòng mà nhắc đủ bốn cái thú tao nhã của tao nhân mặc   k  khách CẦM ,KỲ ,THI VÀ HỌA ,đồng thời cũng nói lên cái buồn của
kẻ làm thơ mà không có người đồng điệu họa .Bài thơ mọn tôi xướng
lên đã có chín người đáp ngay mà người thứ nhất lại là Thầy Đồ
Lương của chúng ta ,một nhà thơ ít đáp lời thơ người lạ, cũng là
cái thú cho tôi nên khoe chị đây Xin mời chị đọc lúc trà dư tửu hậu
  photo Diapositive1.gif

BÀI  XƯỚNG :

TRẰN TRỌC

Đêm qua trằn trọc không an giấc,
Nghĩ vơ, nghĩ vẩn, nghĩ liên miên.
Sáng dậy gối chăn còn ứa lệ,
Đời người sao lắm nỗi ưu phiền

                         ********

Vắt tay lên trán suốt đêm qua,
Càng nghĩ lòng càng thấy xót xa
Sáu chục năm dư rời đất Tổ,
Ba trăm tháng lẻ biệt quê Cha
Hương Sơn nghe tích thêm thương nước,
Quan Sứ nhìn tranh lại nhớ nhà.
Cha  Mẹ về trời khôn vuốt mắt,
Nước nào rửa sạch hận lòng ta ??

8/2007 
Lạc Thủy ĐQB.

-----------------------------------------------------------------------
  photo Diapositive6.gif

BÀI HỌA  1

Canh cánh đêm ngày chuyện đã qua,
Mịt mù hình bóng mảnh quê xa .
Sụt sùi nhỏ lệ thương con cháu,
Quằn quại ôm lòng xót mẹ cha .
Ba chục năm tròn, luôn nhớ nước,
Sáu mươi tuổi lẻ, chẳng quên nhà .
Bao giờ lũ Cộng không còn nữa,
Cố quận vui mừng đón bước ta
           
TV Lương

---------------------------------------------------------------------------
  photo Diapositive16.gif

BÀI HỌA  2

Nhớ quê khắc khoải không ngon giấc
Mộng mị rơi vào cõi tịch miên
Vừa tỉnh cơn mơ, mi đẵm lẹ
Tâm tư càng nén, dạ càng phiền             

                        * * *
Năm canh trằn trọc đã trôi qua
Nhớ nước điêu tàn ở thật xa
Trách lũ buôn dân quên nghĩa Mẹ
Oán phường bán nước, bỏ công Cha
Nam Quan địa giới không còn đất
Bản Giốc thiên nhiên đã mất nhà
Khí tiết những ai còn nhớ nước
Vùng lên hợp lực giữ quê ta

15-08-2007  
TRƯỜNG GIANG

--------------------------------------------------------------------
 photo Diapositive22.gif

BÀI HỌA  3

Năm tàn tháng lụn đã trôi qua,
Càng ngẫm, càng thêm hận nỗi xa :
Ba chục thu rồi, rời đất Mẹ
Bấy nhiêu Xuân ấy, bỏ quê Cha
Nghĩ mình bất tướng, đau lòng nước
Xét phận vô tài, xót dạ nhà
Bôn tẩu, mưu cầu mong dấy nghiệp
Ới hồn sông núi, thứ cho ta !   

HOÀNG NGỌC VĂN

----------------------------------------------------------------------
  photo Diapositive23.gif

BÀI HỌA  4

Nương tựa xứ người năm tháng qua,
Hương tàn khói lạnh mả mồ xa .
Ruột tằm đoài đoạn  rời  quê Mẹ ,
Mắt lệ ngậm ngùi  bỏ  đất Cha .
Bóng xế mỏi mòn về với  Tổ  ,
Chiều tà khắc khoải sống bên Nhà .
Đường  đời vạn nẻo  thân lưu lạc ,
Thương nhớ ngàn đời non nước ta .

Nguyễn Thành Tài

-----------------------------------------------------------------
  photo Diapositive25.gif

BÀI HỌA 5

HỒI TƯỞNG

Cuốn phim dĩ vãng đã từng qua
Hồi tưởng việc gần đến chuyện xa
Chữ hiếu khôn tròn ,luôn tiếc Mẹ
Mối thù khó báo, mãi thương Cha
Mày râu thêm thẹn khi nhìn Nước
Trụ cột còn đau lúc vắng nhà
Dâu bể thăng trầm ôi não ruột
Cảnh này ai có thấu cùng ta ?

08162007 TỪ PHONG

-------------------------------------------------------------------
 photo Diapositive14.jpg

BÀI HỌA  6

Xin Hiểu Cho Lòng

Mới vừa thiếp tí đã mơ qua
Nhớ cảnh thân thương nay cách xa
Nam đó không người chăm mả mẹ
Bắc kia thiếu kẻ sửa mồ cha
Con thời đã vắng than không cách...
Cháu cũng đâu quen bảo lạ nhà(*)
Ba chục năm hơn đành bất hiếu
Xin trời chứng giám hiểu cho ta !

Từ Thanh Hà,19-8-07 (Ghi theo ngày làm xong và đưa lên lần dầu )
(*) có mấy cháu về thăm,nhưng chỉ, tới Hà Nội chứ không muốn ghé quê của bố mẹ chúng.
về thăm nhà được .
------------------------------------------------------------------
  photo Diapositive12.jpg

BÀI HỌA  7

NỖI LÒNG

Ngàn thu Cha, Mẹ đà yên giấc
Cầu nguyện an bình cõi thụy miên
Khấn vái hồn thiêng cùng phụ mẫu
Chứng minh lòng trẻ những ưu phiền :
                      
      *******

Song thân quy liễu những năm quạ
Khốn nỗi thân mình ở xứ xa
Khóc hận, không hầu thân xác Mẹ
Nuốt sầu, chẳng tiễn áo quan Cha
Hồ còn đó, tả tơi  vườn tược,
Giặc vẫn đây, tan tác cửa nhà.
Thử hỏi mấy ai tròn đạo nghĩa ?
Chỉ đường báo hiếu giúp cho ta !

San Jose, Aug 23/2007
Đông Thiên Triết

 -----------------------------------------------------------------
  photo Diapositive26.gif

BÀI HỌA 8

NIỀM ĐAU KHẮC CỐT

Mơ màng chợt tỉnh không tròn giấc,
Khẩn nguyện song thân  chốn tịch miên.
Hộ giúp mau qua sầu viễn xứ;
Để đời vui lại, thoát ưu phiền.

                                ***
Bao nhiêu đau xót tháng  ngày qua,
Là bởi xa Quê...mãi vắng  xa!
Phận gái  không tròn đưa tiễn Me..
Thân trai chẳng được chịu tang Chạ
Niềm đau khắc cốt vì ly xứ.
Nỗi nhớ ghi tâm bởi mất  nhà.
Ai đã tạo nên sầu đất nước;
Và gieo thù hận, giữa dân ta!?

Joseph Duy-Tâm
26-08-2007

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire