Translate

Libellés

samedi 18 février 2017

Một châu mới cho người ở trái đất này.

Có thật trái đất bây giờ có thêm một châu mới tinh không?
Nếu thật như thế thì trái đất quả còn những bí mật mà nó chưa cho biết hết mà người ta đã vội đi qua những hành tinh khác để tìm một đất sống mới.
Mời đọc bài sưu tầm.
Caroline Thanh Hương
 photo 6688845_aoraki-mount-cook.jpg

Terre : un septième continent découvert par des chercheurs

>Ma Terre>Nature|17 février 2017, 14h23 | MAJ : 17 février 2017, 18h03|24

Des chercheurs australiens affirment avoir découvert un septième continent au large de l'Australie, relève BFM vendredi.
WIkipedia C.M. Lynch

NatureContinentgéologieOcéanieAustralieNouvelle-Zélande

Dans un article de la revue The Geological society of America, des chercheurs expliquent que ce continent de cinq millions de km² se trouve au sud ouest de l'Océan pacifique. 

Ils l'ont baptisé «Zealandia». Des chercheurs australiens affirment avoir découvert un septième continent au large de l'Australie, relève BFM vendredi.

Dans un article de la revue The Geological society of America, ces chercheurs expliquent que ce continent de cinq millions de km² se trouve au sud ouest de l'Océan pacifique. 94% de sa surface serait immergée, ne laissant à la surface que trois territoires majeurs : les îles nord et sud de la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, avec un point culminant à 3 724 mètres, le mont Aoraki.

Le «continent caché de la Terre»

«Zealandia est approximativement de la taille de l'Inde et comme l'Inde, l'Australie, l'Antarctique, l'Afrique et l'Amérique du sud, Zealandia faisait partie du super continent Gondwana (un espace qui après collision avec l'autre super continent le Laurussia a formé la Pangée, ndlr)», explique l'étude.

D'après les chercheurs, le «continent caché de la Terre» serait donc le «septième continent géologique le plus grand» et le «plus jeune et plus immergé» de tous.


 -
  leparisien.fr


Các nhà khoa học phát hiện châu lục mới trên Trái đất

© Fotolia/ Puchikumo / Klara S
Khoa học
URL rút ngắn
0 78022

Các nhà khoa học từ trường đại học ở Mỹ và Úc phát hiện châu lục mới trên trái đất. Họ nói về kết quả công việc của mình trên Geological Society of America journal, theo Science Alert.

Theo các nhà khoa học, New Zealand, New Caledonia và các đảo xung quanh cần được coi là một lục địa thống nhất, vì cùng trên cùng một tấm lục địa duy nhất, 94% ẩn bên dưới Thái Bình Dương. Nghiên cứu lưu ý rằng các vùng của lục địa nằm trên đất liền đáp ứng tất cả các yêu cầu cho một lục địa như ranh giới được hình thành rõ ràng, địa chất đa dạng và khác với các bộ phận khác trên thế giới, có các mỏ khoáng chất rộng lớn hơn so với thềm lục địa các đảo.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire