Translate

Libellés

dimanche 24 septembre 2017

Đỗ Quý Bái và những bài thơ cảm nhận ngày lễ Vu Lan.

tt
Kính gửi quý anh chị những bài thơ của anh Đỗ Quý Bái.

Cảm đề nhân ngày lễ Vu Lan.ƯỚC CHI PHỤ MẪU CÒN SINH TỒN


Thầy Mục Liên treo gương đại hiếu !
Thờ cha mẹ các con thường thiếu :
Dễ chi trả  nổi công sinh thành ?
Khó quá bù sao bài khốc điếu ?
Đất khách mả mồ khó tính toan ,
Quê nhà lễ giỗ khôn cường điệu !
Ước chi phụ mẫu còn sinh tồn
Phụng dưỡng cho lòng thôi nặng trĩu !


LTĐQB

Bái Phục !!! tác giả : Nguoi Linh Hoa Ky 1968-2017
 Cảm đề nhân ngày lễ Vu LanƯỚC CHI PHỤ MẪU CÒN SINH TỒN


Thầy Mục Liên treo gương đại hiếu !
Thờ cha mẹ các con thường thiếu :
Dễ chi trả  nổi công sinh thành ?
Khó quá bù sao bài khốc điếu ?
Đất khách mả mồ khó tính toan ,
Quê nhà lễ giỗ khôn cường điệu !
Ước chi phụ mẫu còn sinh tồn
Phụng dưỡng cho lòng thôi nặng trĩu !


LTĐQB

TỪ CUỘC CHIẾN ĐIÊU LINH NĂM XƯA DO BẮC CỘNG XÂM LƯỢC ĐẾN TRẬN CUỒNG PHONG BÃO DỬ
HARVEY CHO TEXAS - NGƯỜI LÍNH HOA KỲ VẨN CÒN MANG MÓN NỢ NHÂN BẢN VỚI NGƯỜI VN BẤT HẠNH
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire