Translate

Libellés

mercredi 24 janvier 2018

Chương trình nghe đọc truỵên hay từ đài Radio Dallas hay Quán Ven Đường.

tt


Cám ơn chương trình nghe đọc truỵên của đài radio Dallas và cám ơn chú Huỳnh Chiếu Đẳng đã mang về Quán Ven Đường của chú để cho khách phương xa bắt được nghe dễ dàng hơn.

Các anh chị trong chương trình đọc truyện này đã kèm theo nhiều bài nhạc rất hay.

Các anh chị đọc truỵên và diển tả thật sát với nội dung bài đọc làm tác phẩm truyện được nâng cao tự nhiên.

Cám ơn các anh chị của đài radio Dallas đã bỏ nhiều công sức để thực hiện chương trình này và rất mong được nghe thêm nhiều tác phẩm mới.

Chuyện hay ở đây là được chọn lọc đọc là những tác phẩm mới viết, đa số về cuộc sống mới ở ngoại quốc của một số nhà văn, vì vậy, khi đọc giả bắt vào nghe thì thấy nó gần gủi với mình bao nhiêu.

Kính mời quý anh chị theo dỏi và lắng nghe chương trình nghe đọc truỵên thật hay trong QVĐ.

Caroline Thanh Hương

Chuyện ngắn từ Radio Saigon Dallas


Ai Ai Cung No.mp3          17527
Ao Anh Phu Qui 1.mp3      17681
Ao Anh Phu Qui 2.mp3      24679
Con Nich.mp3          19932
Cu Gia An Xin.mp3          19436
Ga Mong Do.mp3          18167
Lam Re Xu Hue.mp3          17368
Mo Uoc Cua Nguoi Dan Ong.mp3        20985
Mot Doi Nguoi Mot Uoc Mo.mp3         19120
Quan Ven Duong 3.jpg        40

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire