Translate

Libellés

vendredi 30 décembre 2016

Những con huîtres nhân tạo cho những ngày lễ cuối năm.

Người tiêu thụ huîtres ngày càng đông và thiên nhiên thì không đáp ứng kịp số lượng đòi hỏi để tiêu thụ.

Những con huîtres sau này đa số được sinh ra trong những phòng thí nghiệm, vì vậy chúng được chế tạo ra để kịp bán cho những ngày lễ cuối năm.

Mời xem bài tường thuật.

Caroline Thanh Hương

Réveillon : une huître sur trois est "artificielle"

Pour le moment, le consommateur ne connaît pas la provenance des huîtres qui arrivent dans son assiette. 
Pour le moment, le consommateur ne connaît pas la provenance des huîtres qui arrivent dans son assiette.  © LIONEL BONAVENTURE / AFP/ LIONEL BONAVENTURE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire