Translate

Libellés

vendredi 2 décembre 2016

Vắng Tiếng, thơ Đỗ Quý Bái và bạn hữu.


Kính mời quý anh chị đọc thơ Đỗ Quý Bái và bạn hữu và xem một số hình ảnh về thú vật thật đáng yêu.
Caroline Thanh Hương

Kính gửi chi Thanh Hương và các bạn trong nhóm Cát Bụi & Hương Xuân 20 bài xướng họa của THI VĂN ĐOÀN BỐN PHƯƠNG đã cùng nhau viết ra 20 năm trước để chị coi hồi đó sinh hoạt văn nghệ ra sao photo unnamed1.jpg

VẮNG TIẾNG

Kính gửi Cụ Bái


BÀI XƯỚNG

Đã lâu không được đọc thơ Ông,

Mà đọc càng thêm thấy nức lòng.

Trào phúng, Ông vào hàng đệ nhất,

Khôi hài, Bác ở bậc vô song.

Nhiều người nếm ngọt nên cười rộ,

Lắm kẻ ăn cay phải khóc ròng.

Mấy ả sính thơ Ông bỡn cợt,

Mon men ao ước lấy làm chồng…

TRƯỜNG GIANG  1-6-2007

  photo N0N1iG7g1XS_nhsA16TDci0P5H4Z71k7uf1sbpoFKbceqcJ1fdHgvorV_iUTxxxIOQpg--8wxww1680-h1050-no.jpg

BÀI HỌA 1/20

Kính gửi cụ Trường Giang


Ông ơi ! Tôi nhận được thơ Ông

Đọc kỹ càng thêm thẹn với lòng.

Cụ với Tế Xương ngồi chót vót,

Cụ cùng Yên Đổ đứng song song.

Khai thừa Cụ phổ toàn vàng nén,

Luận thực Cụ tuôn rặt bạc ròng.

Bẩy chín (79) Cụ còn hơn cụ Trứ,

Được nhiều thục nữ quý hơn chồng.

LTDQB kính họa

  photo LTDP 20162.jpg

BÀI  HỌA 2/20

Lâu rồi vắng tiếng

Kính gửi cụ Giang và cụ Bái


Lâu rồi vắng tiếng cả hai Ông

Ví phỏng tai mang thấy cực lòng ! ??

Bác Đỗ lâm nàn sầu khốn đốn…

Cụ Trường phải vạ khổ vô song !

Anh em chán nản hai năm chẵn (*)

Bạn hữu buồn tênh mấy tháng ròng !

Lão Bái du tình hàng mặc khách,

Ngài Giang tải đạo xứng ông chồng.

04-06-07                     Joseph  DUY TÂM

(*) Từ tháng 6/05 đến tháng 6/07

  photo LTDP 2016 4.jpg

BÀI HỌA 3/20

Đôi dòng tâm sự gửi chư Ông,

Vắng bóng thi  nhân xót cõi lòng.

Nắng xế mon men về trước ngõ,

Bóng chiều thấp thoáng lọt bên song.

Tinh thần sa sút bờ sông cạn,

Thể lực tàn suy bến nước ròng.

Tắc nghẽn nguồn thơ buồn thế thái,

Sầu đong ngày tháng chất thêm chồng.

NGUYỄN THÀNH TÀI.

  photo LTDP 2016 5.jpg

BÀI HOA  4/20

Mặc kệ ông


Ông khổ thì tui mặc kệ Ông,

Tui vui, tui mở hội tơ lòng.

Thơ văn bè bạn nhiều thành khối,

Trang Web Ông mò mãi chẳng xong.

Giận dữ càng làm tim héo úa,

Khóc than chỉ phải lệ khô ròng.

Hãy quỳ hai gối van bà xã,

Tế khổn phò nguy cứu lấy chồng.

TUỆ QUANG

  photo LTDP 2016 6.jpg

BÀI HỌA 5/20

Kén tao nhân

(Kính tặng các thi hữu TVĐBP)


Từng khép phòng khuê lánh các Ông,

Dù bao thương nhớ vấn vương lòng.

Đêm hằng mơ tiếng vang đầu ngõ,

Ngày cứ mong hình hiện chấn song.

Gẫm chán văn thơ tình vẫn đẹp,

Xét nơi sông suối nước chưa ròng.

Thôi đành điểm phấn tô son lại,

Kén đấng tao nhân kết vợ chồng…

Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ

Montreal 04-06-2007

  photo LTDP 2016.jpg

BÀI HỌA 6/20

Trá gái sư Quang nháy quý Ông,

Làm bao nhiêu vị mát trong lòng.

Tưởng mình mặc khách chờ ngoài ngõ,

Nghĩ bạn giai nhân đợi cạnh song.

Ý nhạc như non, vươn chót vót,

Lời thơ tựa suối chảy ròng ròng.

Hộ Hoa sứ giả hàng trăm đấng,

Dám hỏi Ngài nao xứng đáng chồng ??

Q ?(LTĐQB) CHÙA 06-06-2007

  photo con_de_2.jpg

BÀI HỌA 7/20

Kính họa Ông Đồ Quỷ


Đọc thơ mà rét lắm, thưa Ông,

Đã chắc thật tâm trải tấm lòng ??

Vờ cõng bác Trường lên phản lực ?

Giả thiền Đồ Quỷ ngẩn bên song ? !

“Khai thừa”: hạn hán hô mưa đổ,

“Nói thiếu” ngập đê bảo nước ròng !

Đích thị cụ Giang là cụ chứ !

“Vọng phu” thương gái nhớ “Hòn  Chồng”!!!

CỤ VĂN kính cẩn họa
 photo 28fa90f8d0e46e31.jpg

BÀI HỌA 8/20

Mừng sóng đã qua


Tai bay, vạ gió đến cùng Ông,

Dẫu mấy bàng quan cũng mủi lòng.

Bịt mắt vẫn như hình cuối xóm,

Che tai còn tựa bóng ngoài song.

Trời êm còn ngại khi mây chuyển,

Biển lặng đâu e lúc nước ròng.

Mừng thấy duyên thơ ngày mỗi đẹp,

Oan không tương báo, nợ không chồng.

5-6-2007                                 BÙI TIẾN

  photo Pandionhaliaetusaguilapescadorapescando1.png

BÀI HOA 9/20

Chờ mặc khách


Từ chốn Jose (Hô Dê) gửi quý Ông,

Xa xôi tôi vẫn ước trong lòng.

Mong cùng khách dưới trăng mờ sáng,

Mơ ước bên người cạnh chấn song.

Ngàn cuốn thơ tình hoa thắm đẹp,

Một triền sông nước biếc xuôi ròng.

Mong chờ gặp bạn mà thôi nhé !!

Chớ để vàng phai tuổi chất chồng.

NGỌC BÍCH

  photo Jjlrz8sezbRI_BeYBLBWDEGBvtmReubBdehizCPlwx45LuIGUmH6kfjf7jXGGpGV80cgKXIG3dww1680-h1050-no.jpg

BÀI HỌA 10/20

Mặc… khách chờ


Xướng họa các Ông, mặc các Ông,

Thằng tôi đang rối cả trong lòng.

Xơ vơ (Sever) nối tới lui không được,

Trang Web xuống lên vẫn chửa xong,

Bài gửi thì toàn Vi Ẽn Ại (VNI)

Hình Scan mờ mịt khóc ròng ròng.

Gặp ai, ai gặp đừng trông tớ,

Túi bụi ngày đem quên vợ chồng

TRẦN VIỆT YÊN

  photo IMG_54911_1.jpg

BÀI HỌA 11/20

Xin vái Cụ Bái


Tôi vừa nhận được bức thư Ông,

Mới đọc mà tôi đã ớn lòng.

Thần Phú Vị Xuyên (1) là bất nhị,

Thánh Thi Yên Đổ (2)quả vô song

Phú hàng Yên, Vị (3) như mưa đổ,

Thi loại Trường Giang tựa nước ròng

Xin vái, chớ tung hê quá chớn,

Kẻo thiên hạ mắng tội càng chồng…

05-06-2007               TRƯỜNG GIANG

(1)Sinh quán của  Ông Tú Trần Tế Xương

(2)Sinh quán của Tam Nguyên Nguyễn Khuyến.

(3)Làng Yên Đổ & Vị Xuyên

  photo IMG_52311_1.jpg

BÀI HỌA 12/20

Vắng tiếng


Tưởng đâu trao đổi chỉ hai Ông,

Nào ngỡ đệ huynh rất sẵn lòng.

Ứng họa Đông Tây trao vụt vụt,

Hòa đồng Nam Bắc gửi song song.

Email chậm mở hai ngày chẵn,

Thơ họa nay coi một tiếng ròng.

Cố gắng nối điêu dù có trễ,

Dám đâu để bạn phải “trơ chồng”

05-06- 2007   TỪ PHONG 

  photo IMG_22781_1.jpg

BÀI HỌA 13/20

Kính gủi Chủ trang Web TVĐBP


Hoàn thành trang Web chửa thưa Ông ??

Chúng tớ chờ xem nóng cả lòng.

Họa phẩm chắc là treo kín vách,

Văn thơ hẳn đã ngập luôn song.

Xì can (scan) chẳng hiện mồ hôi đẵm,

Bài gửi không đi nước mũi ròng.

Sư Cụ đã khuyên xin cứ thử,

Biết đâu vợ sẽ giúp cho chồng ??

HI HI QUỶ 5-6-2007
 photo DSC_24781_1.jpg

BÀI HỌA 14/20

Thư nhắc bao lần rồi đó Ông,

Thế mà chẳng mấy vị xiêu lòng.

Gửi bài có gửi không thì bảo,

Trang Web trình ra rỗng ruột song.

HÌNH :      rõ trắng đen không tại mỗ,

BÀI : phon (font) biến đổi chửa tinh ròng.

Gối quỳ, tay chống vợ chê yếu,

Mê mẩn com tơ (computer) thật chán chồng

06-0602007  TRẦN VIỆT YÊN

  photo DW1A07451_1.jpg

BÀI HỌA 15/20

Không vái nữa

Kính họa thơ Bác Tuệ Quang


Bực thì nói vậy chứ thưa Ông,

Vẫn giữ niềm riêng kính cẩn lòng.

Trang Web mò hoài thì phải tới,

Tình thơ muốn đoạn vẫn chưa xong.

Vướng vào tơ NET thêm phiền lụy,

Dứt nghĩa tri âm nỡ rối lòng.

Bà xã bảo thôi không vái nữa,

Xác ve gió thổi mất ông chồng.

05-06-2007    TRẦN VIỆT YÊN

  photo 131_1.jpg

BÀI HỌA 16/20

Gửi tơ lòng


Bầu thơ xướng họa nhớ chư Ông,

Mỹ tửu tao nhân nhúm lửa lòng.

Xa xứ muôn trùng mây cuối ngõ,

Ly hương nghìn dặm, gió ngoài song.

Bốn phương chung ý, trăng soi mộng

Tám hướng đồng tâm nắng trải ròng.

Cay đắng tình đời say nét bút,

Phù hư nửa kiếp nợ thêm chồng.

05-06-2007 DU SƠN LÃNG TỬ

  photo 129.jpg

BÀI HỌA 17/20

Bỡn dzui dzới Cụ Đồ


1/2- Họa đây gọi chút chúc mừng Ông,

Ông có đích tôn thỏa tấm lòng

Ông khoái đăng đàn khoe lối xóm,

Ông dzui lên mạng kháo đồng song.

Như Ông máu tếu thôi nguyên chất,

Hệt nội nghề trêu cũng loại ròng.

Chả thế lâu lâu khều đá gió,

Bà con cười ngất té lăn chồng.

ZDỊT ĐẸT
 photo 130.jpg

BÀI HỌA 18/20

2/2- Bà con cười ngất té lăn chồng

Mai một thằng cu được luyện ròng.

Ông, cháu một nghề cho có cặp,

Nội, Cu chung nghiệp sẽ đi song.

Khỏi lo lạc phách  thôi an dạ,

Không sợ pha chi thật mát lòng.

Cứ thế cho dzui nghe Cụ Quỷ,

Kệ thây bọn cớm ngạo thi Ông

05-06-2007   ZDỊT ĐẸT

  photo slider.gif


BÀI HỌA 19/20

Vắng tiếng


Từ độ xa đoàn vắng các Ông,

Tình thơ chân chất chứa trong lòng.

Hứng nguồn cảm xúc tuôn ghềnh suối,

Thi tứ ngôn từ trải ánh song.

Cơm gạo sao so hàng gấm lụa,

Bạc tiền chẳng sánh  chất vàng ròng…

Cho dù trào phúng, khôi hài đó,

Cũng hạng văn phong đáng chất chồng

06-06-2007  TỐ NGUYÊN
 photo KILOKILO.gif

BÀI HỌA 20/20

Vui vẻ lên đi chú Tố Nguyên

(Vui họa Tố Nguyên)


Cay đắng làm chi thế hử Ông ??

Tình thơ chan chưa chật đầy lòng.

Sao đem quăng phí bên bờ sưối ?

Lại nỡ tung hê trước cánh song ?

Lúc đói chén cơm hơn tấm lụa,

Khi nghèo cắc bạc cũng tiền ròng.

Khôi hài, trào phúng dùng khuây khỏa,

Không thích giữ chi đến cả chồng ???

LTĐQB <= => Quỷ đây mà
  photo iloveyou.gif

 Bác Bái ơi, cho Nhất Hùng góp tiếng với


Bài Họa

KHẤN CẦU


Bao năm rồi thiếu bóng đàn Ông

Vò võ mình ên thật nát lòng

Sáng lẻ bóng hoài chờ trước ngõ

Chiều cô đơn mãi ngóng bên song

Chả mừng chi dẫu ôm vàng thỏi

Chẳng quý gì dù ấp bạc ròng

Chỉ khấn tương giao ai hảo tử  

Xẻ chia tâm sự, gái không chồng


Nhất Hùng
 photo tumblr_lfaw6wagYM1qfy4lq.jpg
   Xin thay mặt  Cát Bụi  làm bài họa cho vui :


      KIẾM  CHỒNG
Cái thuở xa xưa của qúy ông
Trà dư tửu hậu lấy làm lòng
Phòng the, câu chuyện đưa, vui nhất
Mổ xẻ, cợt đùa mãi chẳng xong
Đã hết hai mươi năm, nở rộ
Đời nay, chỉ thấy lệ tuôn ròng
Cộng Nô ngu dốt, đem cười cợt
Chẳng mấy ai vui chuyện kiếm chồng


              
Tiếu Hi Hi
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire