Translate

Libellés

vendredi 11 août 2017

Canada có thành phố Quebec – Paris của Bắc Mỹ

Kính gửi quý anh chị bài phóng sự cuả báo Người Việt.
Vidéo được quay rất đẹp với hình ảnh phố xá nơi đây.
Thế là chúng ta có được một nơi du lịch có ý nghĩa..
Caroline Thanh Hương

tt tt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire