Translate

Libellés

vendredi 11 août 2017

Đọc hay nghe đọc truỵên Này Chớ Có Làm Lọan và chuyện Nhà Hàng Chỉ Có Một Bàn.

Có những câu chuyện xảy ra y như thật hay có những câu chuyện người thật, việc thật y như quyển tiểu thuyết.
Chuyện có thật đã xảy ra ở nước Mỹ, còn chuyện viết hay nghe đọc truyện thì xảy ra ở bên tàu.
Kính mời quý anh chị theo dỏi 2 câu chuyện này.
Caroline Thanh Hương

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire